Een familie patrimonium ten dienste van de armen.

Louis de Merode (1821-1876) en zijn echtgenote Léonie de Rochechouart-Mortemart zijn de oprichters van een stichting die vanaf het begin ijvert voor het welzijn van de minst bedeelden in de Marollen.Nog voor de schoolplicht werd ingevoerd stichtten zij de katholieke vrije school Sint Lodewijk en Sint Agatha in de Montserratstraat, bijgenaamd  » Marmitje School  » omdat de kinderen dagelijks op school een gratis maaltijd kregen op voorwaarde dat zij een ketelje bij hadden. In 1932 werd de stichting omgevormd tot een vzw. Door een wijziging in de schoolreglementering werd de school gesloten in 1935. De vzw wordt  » Centre d’Oeuvres de Merode  » ( COM )en beschikte toen al over een aanzienlijk kapitaal. De eerste voorzitter was Jean de Merode (+ 1933 ) daarna kwam zijn neef Louis (+ 1949 ) en zijn zoon Amaury de Merode (+ 1980 ) Grootmaarschalk van het Hof. Na hem kwam Alexandre ( + 2002 ) de bekende vice-president van het Internationaal Olympisch Comité.

Vandaag is Amaury de Merode de nieuwe president.

In 1954 wordt pastoor Jacques Van der Biest benoemd in de parochie Marollen en laat meteen een nieuwe wind waaien. In juni 1969 worden drie huizenblokken in de Montserratstraat bedreigd door afbraak voor de uitbreiding van het Justitiepaleis. De bevolking verzet zich. De  » Slag om de Marollen  » breekt los en na heelwat protestacties wordt het arrest tot uitdrijving ingetrokken. De reeds onteigende huizen worden niet afgebroken maar verkocht aan maatschappijen voor sociale huisvesting en vernieuwd.De politiek gooit het roer om: gedaan met afbraak en bouw van sociale woontorens maar vernieuwbouw voor kwetsbare gezinnen met respect voor hun wijk en woonomgeving.

Vanaf 1980 wordt het financiëel patrimonium, om de monetaire erosie tegen te gaan, omgezet in een vastgoed patrimonium. Gezien de actuele meerwaarde van deze wijk, was dit een geniale zet van de strijdvaardige pastoor Jacques Van der Biest en de toenmalige betreurde voorzitter Prins Alexandre de Merode.

Meerdere woningen werden verworven en vernieuwd en telkens werd het gelijkvloers voorbestemd voor een instelling voor goede werken, zoals  » Comité Général d’ Action des Marolles « ( CGAM ) of CARIA een vzw voor educatieve permanente projecten voor sociale cohesie en burgerschap. De bovenverdiepingen worden tegen lage huurprijzen voorbehouden aan families in een moeilijke situatie. Zij worden zorgvuldig uitgekozen door de Vereniging van Huurders in de Marollen onder leiding van pastoor Jacques Van der Biest.

Armoede is niet alleen en kwestie van geld maar ook van werk en woongelegenheid, dat is de bekommernis van Centre d ‘Oeuvres de Merode. Geen vastgoedspeculatie maar een politiek van verantwoordelijkheid die de rust van de kwetsbaarste Marolliens bestendigt. Vandaar het devies van de familie de Merode  » Plus d’ Honneur que d’ Honneurs  » ( Eerder Eer dan Eerbewijzen ). (Omschrijving door Ridder Nicolas van Outryve d’Ydewalle oktober 2011).